Soyulmayı Önleyici Katkı Maddesi (DOP)

Bitüm ve agrega arasındaki adezyon (yapışma) bitümlü kaplamaların ömrü açısından önemli bir fakörtürdür. Yol yüzeylerinde oluşan bozulmaların sebebi yapışma eksikliği ve soyulmadır.

Soyulma agrega ile bitüm arasındaki bağın kopması ve agreganın bitümden ayrılması anlamına gelir. Soyulmayı engellemek için ANTI-STRIPPING denilen soyulma mukavemetini arttırıcı malzemeler kullanılır. Agreganın ve bitümün cinsine gore dünyada yaygın olarak kullanılan bitumen karışması daha kolay,distiribütör memelerinde tıkanma problem yaratmayan çeşitli SIVI DOP ürünlerimiz bulunmaktadır.

DOP kullanımıyla bitüm-agrega arasındaki çabuk ve sağlam yapışma sağlanmış olur. Aşınma tabakasındaki su sızmaları ve soyulma engellenir.

Çatlaklardan bitümlü temele giden su yada ıslak agrega nedeniyle meydana gelen soyulma engellenir.
Soyulma nedenli taşıma gücü kaybı önlenmiş olur.

Sıvı DOP bitüm içine 140°C_ 170°C sıcaklıkta katılır. Kullanılan agreganın ve katkı maddesinin cinsine gore %0,1 - %0,5 (5/1000) oranında kullanılabilir. Kullanımda doğru oranı tespit etmek üzere laboratuar çalışması yapılmalıdır,çünkü ülkemizde farklı agrega çeşitleri bulunduğundan,agregaya en uygun DOP ve kullanım oranı ancak laboratuar çalışmalarımız sonucunda belli olmaktadır.